Serveis

Rehabilitació integral d'edificis

Rehabilitación de façanes, impermeabilització de cobertes, restauració d'elements arquitectònics, reforços estructurals, patis interiors.

Rehabilitació de façanes

Som experts en rehabilitació de façanes. Si la seva façana necessita ser rehabilitada ens encarregarem de tot el procés, utilitzant sempre materials de primera qualitat.

Reformes totals/parcials de la seva vivenda

Som especialistes en la reforma del seu bany, cuina o de tot el seu habitatge. Petites i grans reformes, amb materials de primera qualitat.

Patis i terrasses

Rehabilitació i acondicionament de patis exteriors i terrasses. Impermeabilització. Arrebossats, aplicacions de revestiments monocapes, treballs de pintura, substitució de baixants.

Reparació de cobertes i teulades

Aïllaments tèrmics, escuma projectada, panells de poliuretà extruït, entre altres. Impermeabilitzacions, làmines asfàltiques, làmines transpirables, onduline, etc. Acabats de teula ceràmica, plana, mixta, corba, de formigó, pissarra...

Treballs verticals

Treballs de difícil accés que requereixen tècniques verticals, accedint als diferents llocs des de cobertes, patis, claraboies. Treballs en alers i patis interiors, canvi de canalons o baixants de pluvials i fecals, revisions i enderrocs de revestiments amb risc de caigudes
Serveis

>Rehabilitació de façanes

>Rehabilitació de patis

>Rehabilitació de vestíbuls

>Rehabilitació d'escales

>Envans pluvials

>Muntatge sistemes SATE

>Terrasses

>Reforços estructurals

>Instal·lacions de sanejament

>Instal·lacions d'aigua

>Instal·lacions elèctriques

>Instal·lacions de gas natural

>Instal·lació d'ascensors

>Formigonat i pintat de sòls

>Eliminació de barreres arquitectòniques

>Treballs verticals

>Retirada d'Amiant

>Manteniment en general

>Col·locació de sòls

>Modificacions de distribució

>Muntatge integral de cuines

>Impermeabilització

>Realització de noves instal·lacions

>Envans secs

>Pintura

>Reforma completa de banys

Descobreixi en què el podem ajudar