Castellbell, 7

Descripció

_

Actuació a façana sobre cornises, llindes i pedres. Posterior pintat de la mateixa.

Data

_

Juny 2015

Categoria

_

Façanes
Descobreixi en què el podem ajudar